Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/siteluka2015/public_html/tech-al.info/wp-includes/taxonomy.php on line 1372
.NET framework është zhvilluar nga Microsoft-i dhe që punon kryesisht në sistemin operativ te Windows. Në të ekzistojn një librari e madhe kodesh dhe shumë algoritme, e cila