iPhone 6S dhe iPhone 6S Plus duruan një orë në uji! (video) Modelet e rinj iPhone 6S dhe iPhone 6S Plus tashmë ndodhen në duart e përdoruesve që