Warning: Illegal string offset 'filter' in /home/siteluka2015/public_html/tech-al.info/wp-includes/taxonomy.php on line 1372
Trojans në kontrast me viruset të cilët mund të infektojnë kompjuterin tuaj edhe duke hapur vetëm një skedar të thjeshtë, duhet të instalohet nga vetë përdoruesi. Mund të