Si në shumë fusha kur mbyllet një vit dhe fillon një vit i ri bëhen inventarët për të parë fitimet, deficitet, ku duhet investuar  etj, edhe në botën