Agjencia amerikane e Sigurisë Kombëtare, NSA, publikoi një opinion gjykate të vitit 2011 që e quan të paligjshme mbledhjen e 56 mijë email-ave dhe komunikimeve të tjera elektronike