Me vitin tani që po i afrohet fundit të tij, erdhe edhe momenti për t’i hedhur një sy në aparatet më të mira të viti, prandaj le ta