Falë teknologjisë duket se profesorët do ta kenë shumë herë më të lehtë punën. Tani një aplikacion i ri kompjuterik do të mund të kontrolloi dhe të vendosi