Skandal: Vodafone Albania bllokon blogspot.com Shqipëria në epoken dixhitale, është normale të mos jetë mjaft e përgatitur sepse nuk i ka mundësitë teknologjike dhe ekonomike për të qënë