Kemi dëgjuar shumë herë fjalën Browser (brouser) ose të na pyesin se me cilin program futemi në internet dhe kur jemi në hapat e parë ose dimë shumë