Pothuajse të gjithë abonentët e telefonisë celulare Vodafone kanë marrë një mesazh nga Vodafone se më 1 shtatorë 2013 Vodafone do të bëjë një ndryshim për sa i