Në këtë artikull do të shpjegojmë se si të veproni që linku i autorit të komentit të mos hapet në të njëjtën dritare por të hapet në një