Youtube ndryshon politikën e saj për sa i përket Views, duke përdorur një filtër për të gjitha videot e anëtareve për të kontrolluar nëse janë vërtet njerëzit ata