Ndoshta keni dëgjuar për Linkbuilding drejtë faqes sonë, por duhet të dini se nuk kanë të njëjtën vlerë të gjitha linket. Si përgjigje Google ka prezantuar disa vite