Në këtë artikull do të shpjegomë se si mund të lidhini e-mailin-in të krijuar me  domain tuaj me serverin e msn-s (hotmail), pra në vend që të futeni