Në mënyre teorike çdo motorë kërkimi, Searche Engine do të gjejë dhe do të regjistrojë vetë të gjitha faqet që ekzistojnë në internet, mjafton që të jetë njëherë