Motorët e Kërkimit mund të quhen edhe “Mjete të Kërkimit Verbal” sepse duke futur në të një sërë fjalësh, na japin përfundimin e faqeve të internetit të cilat