Wireless (me kuptimin rrjetat pa kabllo) është emërtimi për rrjetin e veglave elektronike me sistem përçimi rrezatues të informatave apo vetë tërësia e