.NET framework është zhvilluar nga Microsoft-i dhe që punon kryesisht në sistemin operativ te Windows. Në të ekzistojn një librari e madhe kodesh dhe shumë algoritme, e cila