Universal Analytics  është një grup i risive teknologjike që të përmirësojë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave në që përdor Google Analytics. Përditësimi dhe