Motori rus i kërkimit yandex.ru është korresponondues i google në vendet rusisht folëse dhe jo vetëm. Një nga shërbimet që ofron është Yandex Maps, që është korrespondues i Google