Trojans në kontrast me viruset të cilët mund të infektojnë kompjuterin tuaj edhe duke hapur vetëm një skedar të thjeshtë, duhet të instalohet nga vetë përdoruesi. Mund të