Tani e nga disa kohë kartë memoriet (memory card) janë bërë shumë praktike për të pasur gjithmonë me vete dokumente, video, muzikë etj. Dhe shpesh herë na duhet që