Efekti i Google në mendjen tonë! “Google Effect”, kështu quhet efekti që ka në memorien tonë mundësia që të gjejmë informacione në rrjet (internet), dhe kjo është kaq