AMC do të ofrojë iPhone 5s, smartphone më të përparuar në botë, si edhe iPhone 5c, iPhone me më shumë ngjyra, në dyqanet AMC duke filluar nga 1 nëntori.