Zakonisht përditësimet (update) dhe upgrade (përmirësime) bëhen me synime të mira. Duke patur këtë ndërmend shumica prej nesh i instalojmë sapo ato janë të disponueshme. Por mjerisht kjo