MAC rekord infektimi me malware gjatë 2015! Kompjuterët MAC në përgjithësi konsiderohen si më pak problematik për malware /virus në krahasim me Windows. Por kjo nuk do të