Konfigurim manual interneti për Nokia 6070  rrjeti Vodafone Ndoshta ju ka rastisur që për arsye të ndryshme dëshironi që të konfiguroni celularin tuaj në mënyrë manual. por cilat