Me rritjen e përdoruesve të internetit po shtohen gjithnjë e më shumë edhe faqet e internetit, por me këtë shtimin të shumtë si kërpudhat pas shiut të pakët