Lenovo Lemon X, i modeluar nga Motorola? Lenovo pas blerjes së Motorola Mobility ka deklaruar se do të “përdori” know-how të Moto-s për disa nga modele të ardhëshëm