Në këtë artikull do të analizojmë metodat kryesore me të cilat dikush mund ne nxjerrë përfitime duke përdorur internetin. Këto metoda që do të shqyrtojmë më poshtë nuk