Një erë e re ndryshimesh duket se po përfshijnë Shqipërinë. Dhe e kemi fjalën për ndryshimet që do të ndodhin me portaleve online. AKEP kerkon qe te regjistrohen