Oferta Plus Special

Plus special
Plus special

Me PLUS Special mund jo vetëm të rimbushni numrin tuaj dhë të paguani gjysmë çmimi për çdo njësi, por tashmë mund të përfitoni dhe nga një mundësi që PLUS hedh për herë të parë në treg:

Oferta Plus Special

Rimbushni llogarinë tuaj me PLUS Special  me “ Minuta Kombëtare dhe Ndërkombëtare” apo vetëm me “Minuta Ndërkombëtare”!

Madje do të vazhdoni të përfitoni dhe Minuta Bonus!

PLUS Special ju mundëson të NDËRTONI VETË KOMUNIKIMIN TUAJ dhe tashmë mund të përfitoni nga oferta fantastike që ju lejon ta rimbushni numrin tuaj me secilën njësi që dëshironi, me GJYSMË ÇMIMI!

Me PLUS Special ju mund të:
* rimbushni me aq Minuta, SMS dhe/ose MB sa të dëshironi dhe të përfitoni nga çmimet fantastike
* menaxhoni dhe kontrolloni gjendjen e mbetur nga rimbushjet në çdo moment
* kombinoni Minutat, SMS dhe MB duke rimbushur llogarinë tuaj sipas dëshirës, me çfarë të dëshironi dhe aq sa dëshironi

Tashmë është më e thjeshtë për të gjithë ju, që të kryeni rimbushje me PLUS Special, jo vetëm në dyqanet Zona PLUS, por edhe vetëm me një telefonatë në Shërbimin e Kujdesit për Klientin në numrat 140 (pa pagesë).

 

Min. & SMS PLUS

Intervali i minutave Çmimi Lekë/Min Minutat Bonus drejt PLUS Vlefshmëria
1 – 30 2 Lekë 0 min. 1 ditë
31 – 60 2 Lekë 10 min. 3 ditë
61 – 90 2 Lekë 20 min. 7 ditë
91 – 120 2 Lekë 30 min. 15 ditë
121 – 150 2 Lekë 40 min. 30 ditë
151 – 200 2 Lekë 50 min. 30 ditë
201 + 2 Lekë 60 min. 30 ditë
Intervali i SMS       Çmimi Lekë/SMS SMS Bonus drejt PLUS Vlefshmëria
1 – 30 1 Lekë 0 SMS 1 ditë
31 – 60 1 Lekë 10 SMS 3 ditë
61 – 90 1 Lekë 20 SMS 7 ditë
91 – 120 1 Lekë 30 SMS 15 ditë
121 – 150 1 Lekë 40 SMS 30 ditë
151 – 200 1 Lekë 50 SMS 30 ditë
201 + 1 Lekë 60 SMS 30 ditë

Min. & SMS kombëtare

Intervali i minutave Çmimi Lekë/Min Minutat Bonus drejt PLUS Vlefshmëria
10 – 30 7,5 Lekë 10 min. 3 ditë
31 – 60 7,5 Lekë 20 min. 7 ditë
61 – 90 7,5 Lekë 30 min. 15 ditë
91 – 120 7,5 Lekë 40 min. 30 ditë
121 – 150 7,5 Lekë 50 min. 30 ditë
151 + 7,5 Lekë 60 min. 30 ditë
Intervali i SMS        Çmimi Lekë/SMS SMS Bonus drejt PLUS Vlefshmëria
10 – 30 2,5 Lekë 10 SMS 3 ditë
31 – 60 2,5 Lekë 20 SMS 7 ditë
61 – 90 2,5 Lekë 30 SMS 15 ditë
91 – 120 2,5 Lekë 40 SMS 30 ditë
121 – 150 2,5 Lekë 50 SMS 30 ditë
151 + 2,5 Lekë 60 SMS 30 ditë

MB

Intervali i MB Çmimi Lekë/MB MB Bonus Vlefshmëria
1 – 30 1 Lekë 0 MB 1 ditë
31 – 60 1 Lekë 10 MB 3 ditë
61 – 90 1 Lekë 20 MB 7 ditë
91 – 120 1 Lekë 30 MB 15 ditë
121 – 150 1 Lekë 40 MB 30 ditë
151 – 200 1 Lekë 50 MB 30 ditë
201 + 1 Lekë 60 MB 30 ditë

Min Kombëtare &
Min Ndërkombëtare

Intervali i njësive

Çmimi

Minuta Bonus drejt PLUS

Vlefshmëria

  10-20

18 Lekë

për minutë

20

10 ditë

  21-40

40

20 ditë

  41-90

60

30 ditë

  91-120

80

30 ditë

  121-150

100

30 ditë

  151 +

120

30 ditë

  Shkalla e njësive

1 Minutë

Minuta Ndërkombëtare

Intervali i njësive

Çmimi

Minuta Bonus drejt PLUS

Vlefshmëria

  10-20

20 Lekë

për minutë

100

10 ditë

  21-40

150

20 ditë

  41-90

180

30 ditë

  91-120

240

30 ditë

  121-150

300

30 ditë

  151 +

400

30 ditë

  Shkalla e njësive

1 Minutë


Shënime:
Vetëm Minutat & SMS PLUS, Minutat & SMS kombëtare dhe MB, janë me gjysmë çmimi.
Minutat Ndërkombëtare do të mund të përdoren për thirrje drejt rrjeteve celulare dhe fiks në: Itali, Greqi, Gjermani, SHBA dhe Kanada.
Klientët me parapagesë mund të rimbushin me të gjitha llojet e njësive të ofruara në të njëjtën kohë, ose me vetëm njërën prej tyre.
Nëse klienti do të ketë në balancën e tij minuta “Brenda Rrjetit”, “Kombëtare”, “Kombëtare & Ndërkombëtare” dhe “Ndërkombëtare” nga rimbushjet e njësive, atëherë përparësi për thirrjet brenda rrjetit dhe kombëtare kanë balanca e minutave “Kombëtare & Ndërkombëtare”. Më pas balanca e minutave “Kombëtare” dhe më pas ajo “Brenda Rrjetit” për thirrjet drejt PLUS.
Nëse klienti do të ketë në balancën e tij minuta “Kombëtare & Ndërkombëtare” dhe minuta “Ndërkombëtare” nga PLUS Special, përparësi përdorimi për thirrjet ndërkombëtare do të ketë balanca e minutave “Ndërkombëtare” dhe më pas ajo e minutave “Kombëtare & Ndërkombëtare”.
Klientët mund të rimbushin në çdo Zona PLUS, por edhe në çdo moment duke telefonuar FALAS te Shërbimi i Kujdesit për Klientin, në 140.

Share Button

Add a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *