Sistemi operativ Microsoft  Windows i lëshuar që nga viti 1985 është një nga sistem kompjuterike më të përdorura në të gjithë botën dhe përllogaritet që në vitin 2004