Në artikullin e sotëm, do t’i referohem një mjeti shumë të përdorshëm për ata që merren me web desing. Ky mjet është përzgjedhës ngjyrave, ose ndryshe color picker.