Po testoja në një kompjuter një program për ju, se si të aktivizojmë Windows-in. Programi u instalua normalisht deri në momentin që kërkoi edhe një