PDF Eraser është një mjet gome me të cilin mund të fshi ose të fshini informacione të tepërta në një dokument PDF. PDF Eraser është një aplikacion Windows-based,