RwName është një program i thjesht dhe ashtu si ka dhe emrin shërben për të riemëruar emrat si të dosjeve edhe të skedarëve të ndryshëm, por arsyeja se