Kompania Akamai Technologies publikoi një hulumtim për vendet që kanë internet me të shpejtë. Sigurisht që sa për Shqipërinë nuk bëhet fjalë që të jetë në dhjetëshen e