Ndërmjet neologjizmave të reja që u futën në  fjalët suedeze në vitin 2012, Komisioni i Gjuhës Suedeze kishte regjistruar fjalën «ogooglebar» ,e cila lexohet «ungoogleable» në listën e