Modeli i ri Samsung Galaxy S5 Active në rrënjë është modeli Samsung Galaxy S5, por modeli Active vjen qëndrueshmëri më të përforcuar për përdoruesit me kërkesa të