Kategori: Webmaster

Përdorimi i META tags

<META> tags është drejtuesi i (tags) i gjuhës  HTML të cilat kanë material informues në lidhje me faqen në të cilat janë vendosur. Ka shumë lloj <META> tags
Read More