Për Austrinë, Francën, Gjermaninë dhe Spanjën duket se muaj dhjetor do të jetë një muaj me ngjarje mbresëlënëse për sa i përket teknologjisë. Dhe për të qenë mëtë