Pas një artikull për sa i përket përdorimit të linkve nofollow dhe dofollow për SEO një pyetje me vend ishte se: Si ta kuptojmë nëse një link është