Cookie ose të njohura në shqip si biskota janë disa të dhëna që krijohen nga faqet e internetit që keni vizituar dhe ruajnë informacione,për sa i përket navigimit